In de serie Sunflower Stories dit keer het verhaal van Lotte. Zij is 15 jaar en doof. Ze vertelt ons over haar doofheid en het gebruik van een cochleaimplantater.